Zes rechtbanken en vier gerechtshoven krijgen een parttime forensisch medewerker die rechters en juridisch medewerkers kan helpen bij het doorgronden van forensisch bewijs.

Technisch bewijs (denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar kruitsporen, bloedspatten en DNA) heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De onderzoeksmogelijkheden zijn enorm toegenomen, net als het wetenschappelijk gehalte van rapporten van bijvoorbeeld het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Die zijn voor rechters steeds moeilijker te begrijpen, terwijl zij elk bewijsmiddel toch kritisch moeten beoordelen.

De forensisch medewerkers, afgestudeerden van de masteropleiding Forensic science (Universiteit van Amsterdam) bieden extra inzicht in onderzoeksrapporten door op essentiele kwesties te wijzen en achtergrondinformatie aan te bieden. Verder verzorgen ze presentaties over bijvoorbeeld het beoordelen van DNA-profielen en denken ze desgevraagd mee over vragen die de rechter op de zitting aan de deskundige zou kunnen stellen. De rechtbanken Noord-Holland, Gelderland en Rotterdam en alle gerechtshoven krijgen nu een parttime forensisch medewerker. Of hun werkterrein volgend jaar verder wordt uitgebreid (de projectgroep zou het liefst alle elf rechtbanken voorzien van een parttime forensisch medewerker) hangt af van de financiële ruimte.

Bron: Rechtspraak.nl

Laatste nieuws