De FNV roept de landelijke politiek in een op 13 februari 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden manifest op ervoor te zorgen dat de Rijksoverheid een sociaal veilige omgeving is om te werken. Eisen zijn onder andere de mogelijkheid tot ingrijpen van bovenaf als meldingen binnen een ministerie niet afdoende worden opgepakt en het vervangen van leidinggevenden die voor een onveilige werkomgeving zorgen.

Aanleiding voor het manifest is een onderzoek van de FNV naar omgangsvormen bij het Ministerie van VWS. Het op 13 februari 2024 gepresenteerde rapport is gebaseerd op een enquête van de FNV die uiteindelijk door ongeveer 600 ambtenaren op het ministerie werd ingevuld. Om de cijfers te onderbouwen interviewde de FNV daarnaast tientallen ambtenaren over hun ervaringen. Bovengemiddeld veel werknemers bij VWS hebben te maken met pesten, intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Vooral bij CIBG, RIVM en PSGD ervaren mensen een onveilige werkomgeving. Cruciaal is de rol van leidinggevenden: die zouden een veilig werkklimaat moeten bieden, maar blijken in ruim 60% van de gevallen juist de veroorzaker van het grensoverschrijdend gedrag. Ook worden daders onvoldoende aangepakt door de leiding van VWS. 90% van de slachtoffers geeft aan zich niet gesteund te voelen door de organisatie.  Ook hoort de FNV dat werknemers het zwijgen opgelegd krijgen van managers. De gevolgen zijn ernstig, bijna alle slachtoffers (97%) melden last te hebben van stress, burn-out en minder goed functioneren. 24 VWS-ambtenaren gaven aan als gevolg van het grensoverschrijdend gedrag te hebben nagedacht over zelfdoding. De FNV is geschrokken van dat bovengemiddeld hoge cijfer. De FNV heeft naar aanleiding van de bevindingen inmiddels een gesprek gehad met de Arbeidsinspectie (NLA). De inspectie heeft aangegeven een onderzoek te zullen instellen en is bezig met de voorbereiding daarvan.

De vis begint te stinken bij de kop - Onderzoek Grensoverschrijdend Gedrag VWS

Bron: www.fnv.nl

Laatste nieuws