Het kabinet onderzoekt een verregaande stap om de zeggenschap over agrarische grond in Nederland door middel van het vestigen van voorkeursrecht te vergroten. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) in een artikel van 11 januari 2023.

Het kabinet schreef op 6 december 2022 in antwoord op schriftelijke vragen over de begroting van LNV: ‘De mogelijkheid in de Wet agrarisch grondverkeer tot het vestigen van een voorkeursrecht is niet geactiveerd; de regeling is ook verouderd. De Wet agrarisch grondverkeer zal opgaan in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt allerlei instrumenten voor grondbeleid. Een van die instrumenten is de mogelijkheid tot het vestigen van het voorkeursrecht voor de overheid bij het verwerven van gronden. Dit geldt al voor natuurgronden. Het kabinet verkent de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie.’

Voorkeursrecht duveltje uit een doosje

Het FD schrijft dat juristen zich erover verbazen dat het voorkeursrecht als een duveltje uit een doosje naar buiten komt. Het is volgens hen ten eerste niet duidelijk wat de overheid precies met het eerste recht tot koop wil bereiken. Ten tweede valt het juristen op dat niet eens meer sprake hoeft te zijn van een voorziene bestemmingsplanwijziging om het recht op eerste koop in te roepen. Ten slotte doet het voorkeursrecht in hun ogen op korte termijn weinig om de stikstofcrisis op te lossen.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 6 december 2022

Bron: www.fd.nl

Laatste nieuws