Het kabinet trekt structureel ruim €155 miljoen uit voor de rechtspraak om onder andere meer rechters en ander personeel aan te trekken. Dat moet leiden tot kortere doorlooptijden en het verminderen van de werkdruk onder rechters. Ook is het geld voor initiatieven om het recht dichter bij mensen te brengen, zoals de wijkrechtspraak. Mensen worden dan door een rechter bij hen in de buurt geholpen.

De verhoging van de begroting volgt ui de prijsafspraken die Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft gemaakt met de Raad voor de Rechtspraak prijsafspraken voor de periode 2023-2025.

Het extra geld is onder meer bedoeld voor extra rechters, investeringen in digitalisering en innovatie, en de behandeling van rechtszaken met betrekking tot ondermijnende criminaliteit. Ook komt geld beschikbaar voor initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering waardoor rechtspraak maatschappelijk effectiever wordt en rechters meer ruimte krijgen om te reflecteren op hun werk.

Zie verder www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws