Het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie hebben op 20 november 2023 een akkoord bereikt over de verordening inzake geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor politiële samenwerking (Prüm II). Deze overeenkomst herziet het bestaande Prüm-kader voor politiële samenwerking van de EU.

Het huidige Prüm-kader regelt al ruim tien jaar de grensoverschrijdende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie. De nieuw voorgestelde Prüm II-verordening breidt de gegevenscategorieën waarvoor geautomatiseerde uitwisseling mogelijk is tussen rechtshandhavingsautoriteiten in de EU uit. Daarnaast centraliseert de nieuwe verordening de verbindingen tussen de lidstaten waar de gegevensuitwisseling plaatsvindt. De herziening dient gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking te verbeteren, vereenvoudigen en versnellen. Daarmee versterkt het nieuwe kader de preventie, detectie en onderzoeken naar strafbare feiten in de EU. De herziening van het Prüm-kader zal de gegevensuitwisseling onder het bestaande Prüm-kader verbeteren, vergemakkelijken en versnellen door deze uit te breiden met de mogelijkheid tot uitwisseling van politiegegevens en gezichtsopnamen van verdachten en veroordeelde criminelen. Daarnaast zal Europol onderdeel worden van het Prüm-kader. De biometrische gegevensuitwisseling zal in de toekomst via een centrale router - de Prüm II-router geheten - verlopen om de uitwisseling tussen de lidstaten (en Europol) te vereenvoudigen en versnellen. De geautomatiseerde uitwisseling van politiegegevens zal daarentegen via het nieuwe Europees Indexsysteem van politiegegevens (Epris) verlopen.

Bronnen: www.ecer.minbuza.nl en www.ec.europa.eu

Laatste nieuws