De Eerste Kamer stopt als gevolg van de demissionaire status van het kabinet voorlopig met de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT). Het wetsvoorstel is op 3 oktober 2023 in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer zonder stemming controversieel verklaard.

Het verzoek tot controversieelverklaring van het wetsvoorstel werd ingediend door de fracties van de BBB, PVV, JA21, SGP, FVD, en gesteund door de fracties van GroenLinks-PvdA en 50PLUS. Het wetsvoorstel voor een Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT) strekt ertoe om een tijdelijk een begrotingsfonds in te stellen. Doel van het fonds is de maatregelen te bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur terug te dringen, evenals de emissies van broeikasgassen door landbouw en landgebruik.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws