De Eerste Kamer heeft op 17 januari 2023 het initiatiefvoorstel Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond aangenomen.

Het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bergkamp (D66), Özütok (GL) en Van den Hul (PvdA) betreft de tweede lezing van het in 2010 aanhangig gemaakte initiatiefwetsvoorstel,, destijds van de leden Van der Ham, Azough en Timmer (Kamerstukken 35741). Het wetsvoorstel werd in eerste lezing op 9 februari 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Zie voor een toelichting op de eerste lezing: Stb. 2021, 87 (Kamerstukken 32411).

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws