De Eerste Kamer heeft op 23 januari 2024 de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) aangenomen. Tijdens een hoofdelijke stemming stemden 43 leden voor het wetsvoorstel en 27 leden tegen.

Tijdens de stemming werd een motie van de fractie van Volt aangenomen. De motie verzoekt om ook duurzame kleinschalige opvang actief te stimuleren en belemmeringen weg te nemen. Een motie van de fractie van de PVV werd verworpen. Deze motie verzocht de regering om een nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen aan de Kamer te verstrekken, voordat besluitvorming over de wet zou plaatsvinden. Een motie van de fractie van D66 met de overweging dat de IND met de Bespoediging Afdoening Asiel het doel nastreeft de doorlooptijden minder snel te laten oplopen en het verzoek aan de regering de IND de mogelijkheid te bieden kansrijke asielzoekers schriftelijk te horen, is aangehouden.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws