De Hoge Raad heeft de eerste 150 ‘oude’ arresten gepubliceerd op rechtspraak.nl, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad. Het gaat dan om arresten van vóór het jaar 2000. Onder deze 150 arresten zijn 6 ‘mijlpaal’arresten te weten: De Auditu arrest (straf), het Meerenberg arrest (straf), Ermes c.s./Haviltex (civiel), Lindenbaum/Cohen (civiel), het Kelderluik arrest (civiel) en het Cessna arrest (fiscaal). 

Veel van de 150 arresten moesten worden opgevraagd uit het archief in Kampen en het Nationaal Archief in Den Haag. Deze arresten zijn vervolgens gescand en de handgeschreven arresten overgetypt, daarna zorgvuldig gecontroleerd, geanonimiseerd waar nodig en overgezet naar het systeem om ze te kunnen publiceren op rechtspraak.nl.

In januari plaatste de Hoge Raad een oproep om mee te denken over de lijst te publiceren 'oude' uitspraken. 

Bron: rechtspraak.nlLaatste nieuws