Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt, zo is in 2013 in het sociaal akkoord afgesproken. Op het pad hier naartoe stonden de werkgevers vorig jaar voor 33.000 extra banen aan de lat. Dat zijn er bijna 37.000 geworden. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen.

Quotumregeling

Het vorige kabinet heeft de quotumregeling geactiveerd voor de overheidswerkgevers. Tegelijkertijd heeft het kabinet toen besloten om over 2018, het eerste hele quotumjaar, nog geen heffingen uit te delen. Dat jaar is er voor om te zorgen dat het been wordt bijgetrokken zodat de banen er alsnog komen. Want dat is het uiteindelijke doel. Halen de overheidswerkgevers over 2019 de banenafspraak weer niet, dan kan een heffing worden opgelegd van €5.000 per niet-ingevulde baan.

80 % van de mensen met een arbeidsbeperking die in 2016 al werkten, zijn nog steeds in het arbeidsproces

Een ander onderzoek laat zien dat ruim 80 procent van de mensen met een arbeidsbeperking die in 2016 al werkten, een jaar later nog steeds aan de slag was. Tweederde van het totaal gewerkte aantal uren door mensen uit de doelgroep banenafspraak, zijn op basis van een vast contract. Het percentage mensen dat hun baan verliest is afgenomen, van 10 naar 9 procent.

Kabinet werkt in de zomer verdere acties uit

Het kabinet benut de zomerperiode om acties uit te werken waarmee zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kan helpen, vooral bij de overheid. 


Bron: rijksoverheid.nl

Laatste nieuws