Een actievere houding van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan bijdragen aan meer aandacht voor de belangen van vreemdelingen en daarmee een verantwoord vertrek. Dat blijkt volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) uit het onderzoek Verantwoord vertrek vreemdelingen dat op 8 november 2022 is gepubliceerd.

De DT&V heeft onder meer als taak vreemdelingen te stimuleren om vrijwillig Nederland te verlaten en terug te keren naar hun land van herkomst. De dienst moet inzetten op hun vertrek, vrijwillig dan wel gedwongen. In het vertrekproces is het belangrijk dat DT&V’ers afwegen of bijzondere aspecten maken dat een vertrek uitgesteld of afgelast moet worden. Uitzetting mag bijvoorbeeld niet als reizen medisch onverantwoord is. Uit het inspectieonderzoek van 200 dossiers blijkt dat de medewerkers te weinig nagaan en niet goed vastleggen of er bijzondere omstandigheden zijn. Daardoor gaat mogelijk belangrijke informatie verloren die in het belang kan zijn van de vreemdeling.

Vertrekgesprekken en vertrekstrategie
Het onderzoek laat zien dat de medewerkers van de DT&V verschillend omgaan met vertrekwensen. Sommige regievoerders voeren procesmatig de verplichte vertrekgesprekken. Andere regievoerders proberen een band met de asielzoeker op te bouwen en willen het liefst nog meer dan de drie verplichte gesprekken voeren. Dit verschil blijkt ook uit de manier, waarop de medewerkers de vertrekstrategie bepalen en de mate waarin ze rekening houden met bijzondere omstandigheden bij de asielzoekers, zoals medische of schrijnende omstandigheden. In sommige gevallen kan dit ertoe leiden dat regievoerders signalen missen en vreemdelingen daardoor in hun belangen geschaad worden. Tot slot constateert de Inspectie dat de middelen om het vertrek te realiseren beperkt zijn, en niet altijd aansluiten op de wensen en behoeftes van asielzoekers.

Rapport Verantwoord vertrek vreemdelingen

Bron: www.inspectie-jenv.nl

Laatste nieuws