De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 maart 2023 over algoritmische besluitvorming bij de overheid en de manier waarop het parlement hier grip op kan krijgen. Op verzoek van de Eerste Kamer maakte het Rathenau Instituut hier een notitie over.

De Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering zei tijdens het debat dat het kabinet op het gebied van de wetgeving nadrukkelijk naar de uitvoering kijkt. Daarom is besloten om een invoeringstoets in te voeren om - nadat een wet in werking is getreden - te kijken hoe de invoering is verlopen. Er is nog wel veel te wensen ten aanzien van transparantie. Daarom is inzicht in regels van belang. Bij de inzet van algoritmen zijn juridische kaders van belang. Vanuit de Europese Unie komen er AI-verordeningen die specifieke kaders aangeven. Nederland gaat daar nog verder in met het implementatiekader. Het gaat namelijk niet alleen om juridische kaders, zei de staatssecretaris. Daarom is het ook belangrijk om de mensenrechtentoets te doen, op verschillende momenten. Het is bovendien van groot belang dat er altijd een mens verantwoordelijk is, en dat het niet aan een computer wordt overgelaten in het geval van impactvolle beslissingen, aldus de staatssecretaris.

Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid. De rol van de Eerste Kamer

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws