De zaak van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay (TPB) moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Van Peursem de Hoge Raad in zijn conclusie van 16 maart 2018.

In deze zaak eist Stichting BREIN dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de toegang tot de ‘torrentsite’ The Pirate Bay (TPB) voor hun abonnees blokkeren. Via TPB kunnen gebruikers onderling grote mediabestanden zoals van films en muziek zonder toestemming van rechthebbenden gratis uitwisselen. BREIN heeft in een eerdere procedure een verbod van TPB afgedwongen maar dat leidde er niet toe dat TBP uit de lucht ging. De rechtbank wees de door BREIN gevraagde blokkade toe; het hof deed dat in hoger beroep niet, voornamelijk omdat die maatregel volgens het hof niet effectief zou zijn. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof ging Stichting BREIN in cassatie bij de Hoge Raad.

Voorgeschiedenis

Advocaat-generaal Van Peursem adviseerde de Hoge Raad eerder, op 29 mei 2015, om de zaak tussen Stichting BREIN en internetproviders Ziggo en XS4ALL te schorsen en vragen te stellen aan het HvJ EU. In zijn verwijzingsarrest van 13 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3307) heeft de Hoge Raad de zaak inderdaad prejudicieel verwezen naar het Hof, dat op 14 juni 2017 (ECLI:EU:C:2017:456) heeft geoordeeld dat TPB zelf auteursrechtinbreuk pleegt.

Conclusie

In zijn conclusie gaat Van Peursem in op de gevolgen voor de zaak in cassatie. Volgens hem slaagt ook het tweede hoofdpunt van stichting BREIN, het punt van de inbreuk op auteursrechten, omdat het Haagse Hof vond dat TPB niet zelf inbreuk maakte. Het eerste punt betrof de effectiviteitstoets van het Haagse Hof. Dat punt was door de Hoge Raad, in lijn met de eerste conclusie van de advocaat-generaal, al onjuist en onbegrijpelijk geoordeeld. In de conclusie worden verder de laatste ontwikkelingen over de in dit soort zaken noodzakelijke grondrechtenafweging besproken. Van Peursem adviseert de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen en te verwijzen zodat een ander hof moet beslissen of het website blocking bevel aan Ziggo en XS4ALL kan worden gegeven.

ECLI:NL:PHR:2018:202

Laatste nieuws