De Minister van EZK heeft op 27 februari 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over vernieuwing van het Europees octrooisysteem door de introductie van het unitair octrooi en de oprichting van het Unified Patent Court (UPC) vanaf 1 juni 2023.

Het unitair octrooi biedt de mogelijkheid om via één registratie octrooibescherming te verkrijgen in vrijwel alle lidstaten van de EU. Als gevolg van het unitair octrooi en het UPC zijn nationale validaties en de daaraan verbonden administratieve verplichtingen en vertaaleisen niet langer nodig. Via het UPC kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen ten aanzien van de geldigheid van, of inbreuk op een Europees octrooi met werking in vrijwel heel Europa. Dit voorkomt afzonderlijke, parallelle nationale procedures. De octrooirechtbank, het Unified Patent Court, heeft hoofdvestigingen in München en Parijs. In Den Haag komt een lokale divisie in The Hague Hearing Centre. Bedrijven kunnen rechtszaken over Europese octrooien hier in het Nederlands en Engels voeren.

Start Unified Patent Court en lokale divisie Den Haag

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws