Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) roept op 4 september 2023 de leden van de Tweede Kamer op de Spreidingswet niet controversieel te verklaren en snel te behandelen. De Spreidingswet heeft als doel verspreid over het land voldoende en duurzame opvang voor asielzoekers te realiseren.

De afgelopen jaren staat de opvang voor asielzoekers stevig onder druk. Momenteel heeft het COA meer (tijdelijke) noodopvanglocaties (129) dan reguliere, langjarige locaties (80). Dit heeft een groot aantal nadelen. Het gaat volgens het COA ten koste van de kwaliteit van de opvang en het betekent dat mensen voortdurend worden verplaatst omdat locaties tijdelijk zijn. Hierdoor moeten bewoners, waaronder kinderen, vaak verhuizen en dat helpt hen en de samenleving niet. Tijdelijke opvang is bovendien veel duurder: een tijdelijke plek kost gemiddeld 2 tot 3 keer meer dan een reguliere, langjarige plek. Bovendien betekent het steeds weer zoeken naar nieuwe locaties dat gemeenten en inwoners van steden, dorpen en wijken regelmatig worden overvallen door het openen en sluiten van opvanglocaties. Volgens het COA is het belangrijk dat duidelijkheid komt en willen ook gemeenten, provincies, Vluchtelingenwerk en andere maatschappelijke organisaties dat de Spreidingswet er komt. Door de Spreidingswet kunnen er meer structurele locaties ontstaan in veel meer gemeenten en regio’s op basis van het inwonertal en evenredig verspreid over het land. Door het wetsvoorstel kwamen de gesprekken hierover al heel goed op gang maar nu niet zeker is of de Spreidingswet op korte termijn wordt behandeld, ziet het COA dat gemeenten zich terugtrekken en afwachten. Als de Spreidingswet controversieel wordt verklaard, betekent dat lange tijd stilstand en geen verandering in de huidige situatie, met veel dure en tijdelijke locaties.

Bron: www.coa.nl

Laatste nieuws