Het Bureau Clara Wichmann (BCW) is ontvankelijk in een massaschadezaak gericht tegen een producent van borstimplantaten. Dat is het oordeel van de Rechtbank Amsterdam op 14 februari 2024. Volgens BCW gaat het om gevaarlijke implantaten die schade veroorzaken bij de personen die de implantaten hebben of hebben gehad.

BCW eist als belangenbehartiger schadevergoeding voor deze hele groep van personen via een collectieve actie. Het gaat zowel om materiële als immateriële schadevergoeding, waaronder vergoedingen voor de behandeling ter verwijdering van een implantaat en ter reconstructie van een borst. De groep bestaat volgens BCW uit ongeveer 60.000 personen. In deze zaak gaat het specifiek om bepaalde borstimplantaten die binnen het concern van de Amerikaanse farmaceut Allergan, tegenwoordig AbbVie, zijn geproduceerd en die dit concern tot 2019 op de mark bracht. Volgens BCW kunnen de implantaten tot ernstige ziekte of gezondheidsklachten leiden, namelijk BIA-ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, en ASIA, een auto-immuun-syndroom. De rechtbank besliste dat de Nederlandse rechter alleen mag oordelen over de vorderingen die BCW heeft ingesteld voor de vrouwen die in Nederland implantatie van de implantaten hebben ondergaan. Verder ging het om de vraag of de oude of nieuwe collectieve actiewet van toepassing is. Alleen onder die nieuwe wet kan een belangenorganisatie namelijk ook een vordering tot schadevergoeding instellen. De rechtbank heeft beslist dat de nieuwe wet alleen van toepassing is op de vorderingen van vrouwen die in Nederland een implantatie hebben gehad van implantaten die na 15 november 2016 in omloop zijn gebracht. Op de overige vorderingen is de oude wet van toepassing. In de volgende (korte) fase van de procedure worden vrouwen voor wie BCW opkomt in kennis gesteld van de procedure en hebben zij vervolgens de mogelijkheid zich aan de procedure te onttrekken, of juist om zich daarbij aan te sluiten.

ECLI:NL:RBAMS:2024:745

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws