De beroepsorganisatie voor bedrijfsjuristen General Counsel Netherlands (GCN) heeft op 19 april 2023 de resultaten van het General Counsel NL Dispute Resolution Survey 2023 gepubliceerd. De meest opvallende conclusie is dat 70% van de bedrijfsjuristen (GCs) de Nederlandse overheidsrechtspraak prefereert boven arbitrage.

De juristen hebben een uitgesproken vertrouwen in de overheidsrechtspraak vanwege de geboden rechtszekerheid. Daarnaast is arbitrage duurder. Een derde van de General Counsel heeft ervaring met alternatieven, zoals Corporate Mediation en Bindend Advies, en zijn daar in meerderheid tevreden tot zeer tevreden over. Andere resultaten uit de survey zijn:

  • Twee derde van de GCs bepaalt de (rechts-)positie van het bedrijf primair door een op ervaring gebaseerde inschatting. Er wordt nauwelijks positie bepaald aan de hand van een gestandaardiseerd beslismoment (5%).
  • De bescherming van de reputatie/het imago wordt door 5% van de General Counsel als primair belang genoemd voor het starten van een procedure.
  • Vaker dan twee jaar geleden hebben GCs een drempelbedrag waaronder niet wordt geprocedeerd (38% t.o.v. 26%) en het drempelbedrag ligt gemiddeld ook hoger dan in 2021.
  • Als een procedure anders afloopt dan verwacht, wijten GCs dat voor 42% aan de antipathie/sympathie van de rechter(s) voor standpunten en voor 32% aan de kwaliteit van de rechterlijke macht.
  • De Netherlands Commercial Court (NCC) is bekender geworden dan twee jaar geleden (80% t.o.v. 66%). 7% van de GCs heeft ervaring met het procederen bij de NCC en 58% van de GCs overweegt het NCC op te nemen als bevoegde rechter in commerciĆ«le contracten.

General Counsel NL Dispute Resolution Survey 2023

Bron: persbericht www.generalcounsel.nl

Laatste nieuws