De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt bezwaar tegen een wetsvoorstel waarmee het kabinet de markt voor het uitlenen van personeel wil reguleren. Dat staat in een op 20 december 2022 gepubliceerd wetgevingsadvies.

Volgens het voorstel mogen uitzend- en detacheringsbureaus alleen nog tijdelijk personeel uitlenen als de bureaus over een speciaal certificaat beschikken, dat aantoont dat ze aan bepaalde normen voldoen. Ronduit onduidelijk is echter hoe er in dit keurmerksysteem wordt omgesprongen met persoonsgegevens. Daardoor beschermt het wetsvoorstel de privacy van betrokken partijen onvoldoende. Het wetsvoorstel noemt uitwisseling van persoonsgegevens noodzakelijk, maar legt nauwelijks uit om wélke persoonsgegevens het gaat, of wie aan wie gegevens moet gaan verstrekken, of waarom dat moet. Door dit gebrek aan begrenzing, transparantie en motivatie staat voor de AP niet vast dat gegevensverwerking überhaupt noodzakelijk is voor het certificeringsstelsel.

AP waarschuwde eerder al

Het is niet voor het eerst dat de AP bezwaar maakt tegen een arbeidsmarktwet die onvoldoende grenzen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Ook over bijvoorbeeld het conceptwetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring merkte de AP op dat het onduidelijk is wie welke persoonsgegevens aan wie zou mogen verstrekken, en waarom. Dat opeenvolgende arbeidsmarktwetten vergelijkbare onduidelijkheden bevatten, is volgens de AP zeer onwenselijk.

Advies over het concept voor de Wet verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste nieuws