De huidige werkwijze rond petities en burgerinitiatieven gaat sterk uit van de logica, organisatie en werkwijze van de Tweede Kamer blijkt uit een op 2 november 2022 gepubliceerd rapport van het Rathenau Instituut. Daardoor zijn het vooral individuen en organisaties die de weg in Den Haag kennen die er gebruik van lijken te maken.

Op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht het Rathenau Instituut hoe petities en burgerinitiatieven in de praktijk functioneren en of een digitaal platform ervoor zou kunnen zorgen dat meer burgers er gebruik van maken. Aan de hand van voorbeelden uit het buitenland laat het rapport zien hoe de werkwijze van de Kamer beter kan aansluiten op de leefwereld, behoeften en mogelijkheden van burgers die minder bekend zijn in politiek Den Haag.

Petitiecommissie of -loket

Een petitiecommissie of een petitieloket kan burgers helpen bij het formuleren van hun verzoek of voorstel en ervoor zorgen dat dit op de juiste plek terechtkomt. Ook kunnen ze burgers die met vergelijkbare onderwerpen bezig zijn met elkaar in contact brengen, zodat ze geen dubbel werk hoeven doen en hun krachten kunnen bundelen. Ook een nieuw online platform kan het proces rondom het aanbieden van petities en burgerinitiatieven transparanter en eenvoudiger maken. Vooral bij burgerinitiatieven kan het indieners helpen bij het verzamelen en de verificatie van de benodigde 40.000 handtekeningen. Ook kan het sneller duidelijkheid bieden over de vraag of een voorstel voldoet aan de formele eisen en of anderen er niet al mee bezig zijn. De verwachting dat zo’n platform groepen burgers bij de politiek zal betrekken die nu niet betrokken zijn, lijkt minder reëel, zo laten ervaringen uit Groot-Brittannië, Schotland en Duitsland zien.

Voor het voetlicht - Kansen voor het vergroten van de stem van burgers met petities en burgerinitiatieven

Bron: www.rathenau.nl

Laatste nieuws