Meer dan 25 jaar na de publicatie van zijn succesvolle proefschrift over de wettelijke regeling van het smartengeld, heeft Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit en advocaat-generaal bij de Hoge Raad, een nieuwe, geheel herziene druk van zijn boek Smartengeld geschreven.

Het boek behandelt de wettelijke regeling van het smartengeld in het Burgerlijk Wetboek en daarbuiten. Niet alleen wordt uitgebreid stilgestaan bij de actuele wetgeving, ook wordt deze in verband gebracht met het Europees recht (EU en EVRM). De auteur heeft het oorspronkelijke proefschrift geheel bijgewerkt met de ontwikkelingen die het terrein van het smartengeld in de afgelopen 25 jaar hebben gekenmerkt. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van interpretatie van het begrip persoonsaantasting, affectieschade, shockschade en de omvang van de smartengeldbedragen. Ook wordt aandacht besteed aan de stormachtige ontwikkeling in de rechtspraak van de strafrechter over smartengeld.

Bestel het boek: Smartengeld

In de podcast ‘Siewert Lindenbergh over Smartengeld (tweede druk)’ van 11 januari 2024, vertelt de auteur over het boek en de ontwikkelingen op het gebied van smartengeld in de afgelopen 25 jaar.

Beluister de podcast: Siewert Lindenbergh over Smartengeld (tweede druk)

Bron: www.wolterskluwer.nl

Laatste nieuws