Het aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland is gedaald van 292 kinderen in 2022 naar 260 in 2023, een daling van 11%. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering op 2 april 2024 in het jaarverslag over 2023.

Het aantal zaken waarin preventieadvies werd gevraagd aan het Centrum is toegenomen. In deze zaken ging het om in totaal 422 kinderen, 40 kinderen meer dan in 2022, een stijging van 10,4%. Slechts één zaak waarin preventieadvies is gegeven, resulteerde uiteindelijk in een daadwerkelijke internationale kinderontvoering. Naast de stijging in het aantal preventiegesprekken met ouders, is er een toename in het aantal crossborder mediations in internationale familiezaken. In 2023 was er een stijging van 70% ten opzichte van het voorgaande jaar. Verdere cijfers uit het jaarverslag:

  • In 77% van de zaken is de moeder de ontvoerder, en 22% van de gevallen was dit de vader. In 1% van de zaken was een familielid de ontvoerende persoon;
  • De meest voorkomende landen waar kinderen in 2023 vanuit Nederland naar toe zijn ontvoerd waren Duitsland, Turkije en België;
  • De meest voorkomende landen van waaruit kinderen in 2023 naar Nederland zijn ontvoerd waren België, Frankrijk en Turkije;
  • Dreigingen tot een ontvoering werden het vaakst ervaren naar Turkije, Marokko, Egypte en Spanje;
  • Bijna de helft van de ontvoerde kinderen was vijf jaar of jonger;
  • In vergelijking met 2022 belden ouders in 2023 vaker met vragen over een internationale omgangsregeling (een toename van 38%) of over toestemming voor een verhuizing naar het buitenland (een toename van 30%).

Bron: www.kinderontvoering.org

Laatste nieuws