De Raad voor Rechtsbijstand beperkt per 1 januari 2023 de distributieregeling aanmeldcentra tot maximaal 60 voorkeursmachtigingen per jaar. Het maximum zorgt er volgens de Raad voor dat het aantal voorkeurszaken niet te hoog oploopt. Dit draagt bij aan een evenredige verdeling van asielzaken onder alle asieladvocaten.

In de distributieregeling werd in 2020 al een maximum van 20 voorkeursmachtigingen opgenomen, maar uitvoering van deze regel is in 2021 en 2022 opgeschort geweest vanwege corona, de daarmee gepaard gaande planningsperikelen en de aanhoudende achterstanden bij de IND. Op dit moment zijn er nog steeds grote achterstanden bij de IND en asielzoekers moeten lang wachten tot de start van hun procedure. In toenemende mate benaderen wachtende asielzoekers zelf een advocaat. Het aantal ingediende voorkeursmachtigingen is het afgelopen jaar enorm toegenomen en in enkele gevallen is sprake van wel 300 tot 500 machtigingen per advocaat.

Vrije advocaatkeuze

Om in de huidige onoverzichtelijke situatie binnen asiel de toegang tot rechtsbijstand te waarborgen is de afdeling Legal Aid van de Raad medio 2022 gestart met het eerder koppelen van asielzoekers aan een advocaat. De verwachting is dat hierdoor het aantal voorkeursmachtigingen afneemt. Volgens de Raad biedt een maximumaantal van 60 voldoende ruimte om recht te doen aan de vrije advocaatkeuze.

Bron: www.rvr.org

Laatste nieuws