De Staat heeft in totaal ongeveer € 900 miljoen inclusief wettelijke rente uitgekeerd aan beleggers die in 2013 onteigend zijn toen de overheid SNS REAAL nationaliseerde. Dat meldt de Minister van Financiën op 11 april 2024 in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2023/24, 33532, nr. 96).

De Hoge Raad bepaalde op 21 april 2023 (ECLI:NL:HR:2023:649) dat toenmalige houders van onteigende achtergestelde obligaties participatiecertificaten serie 3 en leningen in SNS REAAL en SNS Bank een schadevergoeding dienen te ontvangen. Kort na deze uitspraak heeft het Ministerie van Financiën een aanvraagloket geopend. In de periode juni - september 2023 zijn ongeveer 5.100 aanvragen voor schadevergoeding beoordeeld. 99% van de aanvragen is gehonoreerd, de rest is afgewezen. Ongeveer 93% van de door de rechter vastgestelde schadeloosstelling is uitgekeerd. Het overgebleven gedeelte is opgenomen in de consignatiekas van het ministerie van Financiën. Daar kunnen gedurende 20 jaar alsnog aanvragen worden ingediend. Hiermee is het uitbetalingsproces van de schadevergoeding voor onteigende obligatie-participatiehouders en leningshouders van SNS REAAL en SNS Bank afgerond.

Brief van de Minister van Financiën (11-04-2024) over uitbetaling Schadeloosstelling vanwege de onteigening van SNS REAAL en SNS Bank (Kamerstukken II 2023/24, 33532, nr. 96)

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws