Nederlands Juristenblad 28
26 juli 2013
2013/7
Het growshopverbod
Het wetsvoorstel dat zogenoemde ‘growshops’, winkels waar benodigdheden voor hennepteelt verkocht worden, zal verbieden ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. De doelstelling van de wet is onduidelijk. Wil de minister nu growshops bestrijden of eigenlijk toch voorbereidingshandelingen met betrekking tot de hennepteelt strafbaar stellen? Het wetsvoorstel voorziet ondertussen in een enorme uitbreiding van de kring van potentiële wetsovertreders en maakt het organiseren van preventief toezicht onmogelijk. Het voorhanden zijnde alternatief van een vergunningstelsel waarbinnen voorwaarden aan growshops worden gesteld waardoor malafide handelaren van de markt kunnen worden geweerd, kent die nadelen niet.
Nationaliteit in de nieuwe wet Basisregistratie personen
Op 2 juli jongstleden is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Basisregistratie personen (Brp) bij zitten en opstaan aangenomen. Alleen de PVV was tegen. Het ging deze partij om één niet onbelangrijk onderdeel: de registratie van de nationaliteit. Moeten van personen al hun nationaliteiten worden vermeld? De PVV vindt van wel; de nieuwe wet neemt van bipatride Nederlanders alleen hun Nederlandse nationaliteit op. De PVV heeft het gelijk aan zijn kant, zoals de auteur hier, als een boer met kiespijn, beredeneert.
Worstelen met immuniteiten
De jaarvergadering van de NJVImmuniteiten zijn eigenlijk niet meer van deze tijd, maar we kunnen ook niet goed zonder. Het debat op de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging spitste zich dan ook toe op het door de preadviseurs voorgestelde ‘flankerend beleid’ om de scherpe kantjes er af te slijpen: overheidsaansprakelijkheid op égalitébasis voor onevenredig nadeel als gevolg van het parlementair debat (Schutgens), opheffing van diverse beperkingen van privaatrechtelijke aansprakelijkheid (Verheij), schuldigverklaring van de Staat zonder strafoplegging (Van Sliedregt) en de instelling van een ombudsman en interne rechtsgangen bij de VN (Schrijver).
Immuniteit als straffeloosheid
Voorzittersrede NJV vergadering 14 juni 2013
Notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, gehouden op 14 juni 2013 te Breda
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de NJV, mevrouw mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You.
Eerder verschenen
NJB 27 (2013)
5 juli 2013
NJB 26 (2013)
28 juni 2013
NJB 25 (2013)
21 juni 2013
NJB 24 (2013)
14 juni 2013
NJB 23 (2013)
7 juni 2013