Nederlands Juristenblad 26
19 juli 2023
2023/7
Corporate social responsibility en de advocatuur
Een tussenstand
Het ethische en regulatoire appel van ‘corporate social responsibility’ normen (CSR) betreft ook advocaten en hun kantoren ook al hebben zij een bijzondere positie in de maatschappij. Zij staan immers voor toegang tot het recht, ook voor cliënten die belangen nastreven met mogelijk negatieve consequenties voor mensen, maatschappij of milieu. De gedragsregels voor de advocatuur laten echter ruimte voor een bredere oriëntatie op maatschappelijke waarden die CSR vergt. Deze betrokkenheid van de advocatuur vooronderstelt onder meer een dialoog met cliënten over CSR-kwesties, zoals ook gesteld in de recente CSR-guidance van de Raad van Europese balies. Een bredere tendens tot ‘regulering van CSR’ mag echter niet leiden tot een bevoogding van de beroepsuitoefening van de advocaat. De overheid als publieke regelgever mag niet bepalen welke belangen de advocaat mag kennen, nastreven of verdedigen en de advocatuur mag ook geen instrument worden van een gepolitiseerd CSR-denken.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Excuses van de koning
De overtuiging van enkele rechtsgeleerden, en misschien een oude rechterlijke uitspraak, maken nog geen wet
Het belang van de rede van de koning op 30 juni jl. waarin excuses werden gemaakt voor het slavernijverleden staat buiten kijf. De historische argumenten die daarbij zijn gekozen worden in dit artikel van enige duiding en relativering voorzien.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Een vonnis ten uitvoer leggen in Spanje? Een goede voorbereiding is het halve werk
Praktische tools om tenuitvoerleggingen in Spanje van Nederlandse gerechtelijke uitspraken te vergemakkelijken
Dankzij de Europese regelgeving is de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken binnen de Europese Unie een stuk eenvoudiger geworden. Toch kunnen er praktische problemen zijn die de tenuitvoerlegging moeilijk maken. Die praktische problemen ontstaan omdat de verschillende rechtsstelsels, in dit artikel toe gespitst op het Nederlandse en Spaanse rechtsstelsel, procesrechtelijk niet volledig hetzelfde werken en dus niet perfect op elkaar zijn afgestemd. Adequaat voorwerk door de jurist of advocaat die een zaak behandelt met een Spaans tintje, kan de tenuitvoerlegging in Spanje van een Nederlandse gerechtelijke uitspraak een stuk soepeler maken.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Over de rede van de voorzitter van de Nederlandse Juristen- Vereniging
Voor zijn rede voor de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging is voorzitter Corjo Jansen gedoken in de historie van deze redes. De voorzitterredes bleken boeiende leesstof. Zij weerspiegelen niet alleen de historische actualiteit van het recht in de context van tijdgeest en maatschappelijk-politieke ont wikkelingen, maar signaleren eveneens knelpunten in het recht en agenderen juridische onderwerpen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Klare taal
Juridisch spelen met Jip en Janneke. Het verslag van het NJV-jaarcongres 2023
het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch vond op vrijdag 9 juni 2023 het 152e jaarcongres van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) plaats. Dit jaar was het thema ‘klare taal’. Met de mond van het thema van 2019 gesproken, is voorbij de grenzen van het recht gekeken.2 De jaarvergadering had daarom een interdisciplinair karakter. Zes preadviseurs, waaronder drie ‘klassieke’ juristen en drie communicatiewetenschappers, hebben dit jaar de NJV weer voorzien van de nodige scherpte en discussie.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 25 (2023)
13 juli 2023
NJB 24 (2023)
5 juli 2023
NJB 23 (2023)
28 juni 2023
NJB 22 (2023)
21 juni 2023
NJB 21 (2023)
14 juni 2023