Verbod ondemocratische politieke partijen is wenselijk en vooral noodzakelijk

Uiteraard dient men terughoudend te zijn met partijverboden. Vrije politieke vereniging speelt een cruciale rol in het democratische proces, ook wanneer politieke partijen uitingen doen die als beledigend of choquerend worden ervaren. Maar uit bestendige (inter-)nationale rechtspraak volgt dat ondemocratische partijen zich niet kunnen beroepen op de bescherming van artikel 9, 10 of 11 EVRM wanneer zij door hun handelen, programma of ideologie en uitlatingen een bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat. De paradox van de vrijheid in een democratie brengt met zich mee dat juist ter bescherming van de vrijheden van de democratische rechtsstaat het soms noodzakelijk is om die vrijheden te beperken. Die gedachte is zo oud als de moderne rechtsstaat.

Lees hier de hele Opinie Verbod ondemocratische politieke partijen is wenselijk en vooral noodzakelijk van Robert Peter Kuijper die is verschenen in NJB 2023/388, afl. 6.

 

Afbeelding: Shutterstock

Over de auteur(s)