Overgewicht in mensenrechtelijk perspectief: een juridische analyse van een voedselzaak tegen de Nederlandse overheid

Lees hier de scriptie: Overgewicht in mensenrechtelijk perspectief: een juridische analyse van een voedselzaak tegen de Nederlandse overheid (Masterscriptie Privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen, begeleiders: prof. mr. dr. A.J. Verheij en prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, beoordeling: 9)

Het overgewichtprobleem in Nederland groeit. Momenteel heeft ruim de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht en de prognose is dat het percentage in 2040 62% zal zijn. Een belangrijke oorzaak voor dit toenemende probleem is de toename in het aanbod van ongezonde voeding. Een groot deel van onze voeding wordt in hoge mate bewerkt met suiker, zout en verzadigde vetten. Ongezonde voeding was in 2015 verantwoordelijk voor 8,1% van de ziektelast en 12.900 sterftegevallen. Tegelijkertijd bestaan er mensenrechten die het leven en de gezondheid van de mensen op Nederlands grondgebied beschermen. Wat is de rol van de overheid op het gebied van ongezonde voeding? Kan met behulp van internationale mensenrechten het tij gekeerd worden?

Deze scriptie van Marijn Geurts geeft een uitgebreid antwoord op de centrale vraag in hoeverre de Nederlandse staat internationale mensenrechten schendt met zijn huidige voedingspreventiebeleid. Daarnaast wordt gekeken wat de constitutionele rol is van de Nederlandse rechter ten opzichte van het bestuur, indien een vordering is gericht op verandering van dit beleid. Het afstudeeronderzoek bevat een uitvoerige analyse van de Urgenda-procedure. Kan het juridische kader, zoals het door de Hoge Raad uiteen wordt gezet in het Urgenda-arrest, een leidraad vormen voor een voedselzaak tegen de overheid?

 

Afbeelding: Food vector created by vectorjuice - www.freepik.com 

Over de auteur(s)