Laat wetgever empirische kennis beter benutten!

Aan de hand van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden laten de onderzoekers zien hoe bij het opstellen van wetten hierover wetenschap en wetgever op inefficiënte wijze langs elkaar heen hebben gewerkt. Zij doen een concreet voorstel om parlementariërs een instrument in handen te geven om empirisch onderzoek beter te benutten bij de totstandkoming van wetgeving.

Lees hier het hele artikel, gepubliceerd in NJB 2020/2974, afl. 43.

 

Afbeelding: © Getty images