Een weeffout in de Referendumwet

In het initiatiefvoorstel tot invoering van een correctief wetgevingsreferendum zit een weeffout die nog niet lijkt te zijn opgemerkt. Het nieuw voorgestelde artikel 128a Grondwet maakt het correctief referendum ook voor decentrale overheden mogelijk. In medebewind zijn provincies en gemeenten echter verplicht medewerking te verlenen aan de medebewindvorderende wet. Een referendum kan deze verplichting doorkruisen. Kan deze fout nog worden gecorrigeerd?

Lees hier het hele artikel 'Een weeffout in de Referendumwet' van Hansko Broeksteeg, dat is gepubliceerd in NJB 2024/1416, afl. 23.

 

Afbeelding: © Shutterstock

Over de auteur(s)