Een dialoog met de  Raad van State na de toeslagenaffaire

Na het rapport Ongekend onrecht ontwikkelt zich in de kolommen van het NJB een discussie over de rol van de Raad van State als rechter die de Raad over zichzelf heeft afgeroepen. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State wil in de spiegel kijken, de Raad van State wil een dialoog over zijn functioneren, de Raad van State wil terugkoppeling, wil ook een respectvolle dialoog tussen de staatsmachten. Ondertussen heeft de Tweede Kamer moties aangenomen om te garanderen dat de bestuursrechter altijd aan het evenredigheidsbeginsel kan toetsen en stuurt ze aan op een oordeel van de Venetië-Commissie van de Raad van Europa. De vraag is, waarover moet die dialoog gaan?

Lees hier het artikel Een dialoog met de Raad van State na de toeslagenaffaire van Bert Marseille en Alex Brenninkmeijer (verschenen in NJB 2021/575, afl. 8). 

 

Afbeelding: © Shutterstock

Over de auteur(s)
Bert Marseille
Hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Alex Brenninkmeijer
Hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht