De verkiesbaarheid van  Donald Trump. Is Trump grondwettelijk gediskwalificeerd voor het  presidentschap?

In de Verenigde Staten wordt op dit moment discussie gevoerd over de vraag of voormalig president Donald Trump zich bij de presidentsverkiezingen in november opnieuw verkiesbaar mag stellen. Sommige staatsrechtgeleerden menen van niet. Volgens hen is Trump door zijn aandeel in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 van rechtswege van het presidentschap uitgesloten. Dit betoog heeft in de media veel aandacht gekregen. Inmiddels zijn hier in diverse deelstaten rechtszaken over gestart en hebben enkele statelijke rechters zich hierover al uitgesproken.

Lees hier het hele artikel De verkiesbaarheid van Donald Trump. Is Trump grondwettelijk gediskwalificeerd voor het presidentschap? van Rob van der Hulle dat is verschenen in NJB 2024/4, afl. 1

 

Afbeelding: Nadat Donald Trump zich op 24 augustus 2023 meldde bij de Fulton Country Jail in Atlanta wegens beschuldiging van pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken steeg de online verkoop van Trump gadgets. De opbrengst daarvan financiert de Make America Great Again (Maga) 2024 campagne. © Piero Oliosi/Polaris

Over de auteur(s)
Rob van der Hulle
Advocaat en research fellow