De korte bezwaartermijn belemmert de toegang tot de rechter

In het kader van de burgergerichte overheid worden veel initiatieven ontwikkeld om in het bestuursrecht beter met de burger en diens doenvermogen rekening te houden. Veel van die voorstellen lijken voor bestuursorganen en rechters lastiger en dus tijdrovender werkzaamheden mee te brengen. Een knellende belemmering voor burgers die in actie willen komen tegen (vermeend) onrecht van de overheid bestaat echter uit de korte termijn waarbinnen zij in actie moeten komen. Voormalig regeringscommissaris voor de Awb Scheltema pleit voor verlenging van de bezwaartermijn. Dat mes snijdt aan twee kanten. De burger wordt beter bediend, en het bestuursrecht wordt verlost van complexe leerstukken die een aanzienlijke last op bestuurs organen en rechters leggen.

Lees hier het hele artikel De korte bezwaartermijn belemmert de toegang tot de rechter van Michiel Scheltema, wat is verschenen in NJB 2024/557, afl. 10.

 

Afbeelding: © Shutterstock

Over de auteur(s)