‘De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’ als ‘verschrikkelijk ongeluk’

Het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire ondervraging naar de uitvoering van de Kinderopvangtoeslagen laat zien dat de werking van de democratische rechtsstaat is aangetast, omdat wetgever, bestuur en rechter te dicht op elkaar zitten. De respectering van grondrechten en de behoorlijke behandeling van burgers is niet gegarandeerd omdat er te weinig tegenkrachten zijn in ons constitutionele systeem. Ook de bestuursrechtwetenschap heeft het overigens af laten weten. Welke adviezen voor de kabinetsformateur volgen uit Ongekend onrecht?

Lees hier  het hele artikel van Alex Brenninkmeijer, gepubliceerd in NJB 2021/2, afl. 1.

 

Afbeelding: Leviathan in het fresco ‘Het Laatste Oordeel’ geschilderd door Giacomo Rossignolo (1524-1604) - Madonna dei Boschi, Boves, Italië.

Over de auteur(s)
Alex Brenninkmeijer
Hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht