Crisissituatie in een wooncomplex met sociale huurwoningen voor senioren

Dit artikel gaat over een crisissituatie in een appartementencomplex met sociale huurwoningen voor senioren. Dit stuk is niet geschreven om kritiek te uiten, maar ter lering voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft of kan krijgen. De maatschappelijke dynamiek rond zorg en wonen roept indringende vragen op over dilemma’s die zich kunnen voordoen rond toekomstbestendig wonen, gedwongen opname en zorg bij ­crisis­situaties, communicatie, burenhulp, eenzaamheid en niet in het minst het spanningsveld dat kan ­optreden tussen privacywetgeving enerzijds en veiligheid van kwetsbare mensen en de bereidheid tot ­burenhulp anderzijds.

Lees hier het hele artikel Crisissituatie in een wooncomplex met sociale huurwoningen voor senioren van Jaap Spaans dat is verschenen in NJB 2023/1702, afl. 24.

Spaans is oud-politieman en oudinspecteur bij een departementale inspectiedienst. Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel als betrokken medebewoner.

Afbeelding: Pixabay

Over de auteur(s)