Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?

De Omgevingswet brengt een aantal constitutioneelrechtelijke verschuivingen met zich mee. Bij de voorbereiding van de wet lijkt de aandacht die is besteed aan flexibiliteit, slagvaardigheid en snelheid ten koste te zijn gegaan van de constitutioneelrechtelijke aspecten. Aan sommige verschuivingen worden in het geheel geen woorden gewijd. Zo is niet ingegaan op de gevolgen van de territoriale bevoegdhedenverschuiving, ondanks de mogelijke consequenties hiervan voor de onderlinge verstandhouding tussen provincies. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de verschuiving van autonomie naar medebewind, welke gevolgen heeft voor de gemeentelijke sturingsruimte en mogelijk tevens voor het subsidiariteitsbeginsel. Ten aanzien van andere verschuivingen, zoals de horizontale en verticale bevoegdhedenverschuiving, wordt wel ingegaan op de consequenties. Het staatsrechtelijk perspectief blijft echter onderbelicht.

 

    In NJB Vlog spreekt Karlijn Landman met NJB over het artikel. 

 

 

 Afbeelding

 

Hier kunt u het hele artikel 'Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?' van Frans Groothuijse, Karlijn Landman & Remco Nehmelman lezen (verschenen in NJB 2018/637, afl. 13). 

 

Bron afbeelding: Bleus mouvants / Shifting blue 1923/24, Frantisek Kupka (1871/1957), Musée des beaux-arts, Rennes © Alamy