Bedreigingen voor de rechterlijke onafhankelijkheid

Op 5 februari heeft Kees Sterk, voorzitter van de Europese Raden voor de rechtspraak, op het Asser Instituut in Den Haag een speech gehouden over bedreigingen voor de rechterlijke onafhankelijkheid. Dit ter ere van de publicatie van de eerste editie van het European Yearbook of Constitutional Law. 

Kees Sterk was gevraagd wat te vertellen over de ervaringen die hij op dit gebied heeft opgedaan tijdens de afgelopen zes jaar in het Europees netwerk voor raden voor de rechtspraak (ENCJ); de laatste twee jaar als president.

Voor geïnteresseerden is de hele speech (in het Engels) hier opgenomen.
Over de auteur(s)