In 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet roept tal van nieuwe verplichtingen in het leven voor organisaties met 50 of meer werknemers en ook voor zogenaamde bevoegde autoriteiten. Tijdens deze cursus, georganiseerd door de Bijzonder strafrecht academie, wordt de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders besproken. Daarbij komt ook de Klokkenluidersrichtlijn aan bod en de invloed daarvan op de Wbk. Er wordt uitgebreid ingegaan op alle nieuwe verplichtingen voor organisaties, zowel in de private als publieke sector. Hierbij worden ook de uitdagingen die daarbij komen kijken aangestipt. Ook komen de verplichtingen voor de zogenaamde bevoegde autoriteiten aan bod. Als laatste wordt ingegaan op het Huis voor Klokkenluiders en wat er aan die zijde wijzigt met de komst van de nieuwe wet.