Tijdens deze update, georganiseerd door de Bijzonder Strafrecht Academie, wordt de meest in het oog springende jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) van het afgelopen jaar besproken. Daarbij komt tevens de relevantie van deze uitspraken voor de (strafrechts)praktijk aan bod. Docenten: Thom Dieben (advocaat en voormalig docent (Europees) straf(proces)recht) en Jurian Langer (‘agent’ (procesgemachtigde) voor de Nederlandse regering in procedures bij het EU-Hof en hoofd van het Hofcluster bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is ook bijzonder hoogleraar Europees recht en de nationale rechtsorde aan de RUG).