Het schikken, transigeren, of anderszins buitengerechtelijk afdoen van grote fraudezaken en andere zaken van financieel-economische aard geniet al lange tijd bijzondere aandacht. Opsporingsautoriteiten in binnen- en buitenland, waaronder het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland, wenden deze manier van afdoening geregeld aan als manier om dergelijke – vaak omvangrijke – zaken af te doen. Nederlandse voorbeelden zjin de recordovereenkomsten in de zaken Rabobank (LIBOR/EURIBOR-fraude), SBM Offshore en de transacties die zijn overeengekomen met VimpelCom en Telia in het kader van omkoping bij toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Later zijn daar de transacties met ING, ABN AMRO en die met de dochterbedrijven van SHV bijgekomen.

Tijdens deze cursus, georganiseerd door de Bijzonder Strafrechtacademie, wordt ingegaan op de theorie én de praktijk achter schikken / transigeren. Tijdens het praktische gedeelte komt aan bod hoe het schikken met het Nederlandse OM in zijn werk gaat. Hoe komt een persbericht en schikdocumentatie tot stand? Ook wordt besproken hoe transigeren in een internationale setting eruitziet, welke afdoeningsmogelijkheden daar bestaan, en hoe contacten met buitenlandse autoriteiten verlopen.

Tijdens het meer theoretische deel wordt uitgewerkt hoe het juridisch kader ten aanzien van transigeren eruitziet. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de hoge en bijzondere transactie, de ‘reguliere’ transactie, de strafbeschikking en de ontnemingsschikking. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met verschillende andere jurisdicties, zoals Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Hierbij wordt ook een blik naar de toekomst geworpen en te verwachten ontwikkelingen besproken. 

Tot slot komen de mogelijke consequenties van transigeren, de implicaties en hoe daarmee om te gaan besproken, waaronder civiele aansprakelijkheid, uitsluiting van aanbestedingen en reputatieschade.