Al sinds jaar en dag maken landen gebruik van de mogelijkheid gezochte personen aan elkaar over te dragen met het oog op strafvervolging of de tenuitvoerlegging van een straf. Binnen de Europese Unie spreken we dan van overlevering; daarbuiten van uitlevering. Het EAB Kaderbesluit is in Nederland geïmplementeerd in de Overleveringswet (Olw) die in 2004 in werking is getreden. In de daaropvolgende jaren heeft het overleveringsrecht zich enorm ontwikkeld. Met name als gevolg van tientallen uitspraken van het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg is inmiddels sprake van een complex en specialistisch rechtsgebied dat voortdurend aan verandering onderhevig is.

Buiten EU-verband vindt de overdracht van gezochte personen in de regel plaats op grond van internationale verdragen en de Uitleveringswet (Uw). Hoewel het aantal uitleveringsverzoeken flink is afgenomen sinds de invoering van het EAB blijft het uitleveringsrecht een voor Nederland relevant rechtsgebied dat zich blijft ontwikkelen. De uitreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal hier verder aan bijdragen. In deze cursus van de Bijzonder Strafrecht Academie komen alle facetten van uit- en overlevering uitgebreid aan bod. Docent: Thom Dieben.