Het thema van dit IE Zomerforum, georganiseerd door deLex is: deepfakes. Onder leiding van Dirk Visser zullen een aantal IE-juristen, waaronder Arnout Groen, Bindu de Knock en Luna Schumacher, over de verschillende juridische aspecten van dit modieuze, maar ook echt belangrijke onderwerp discussiëren. Onder andere de volgende vraagstukken zullen worden besproken: Wat zegt de AI Act over deepfakes? Is dat voldoende en duidelijk? (nee) Hoe zit het naar huidig Nederlands recht met deepfakes? (portretrecht, AVG, naburig recht, onrechtmatige daad, strafrecht, meer?) Hoe zit het met de bescherming na dode? Wat gebeurt er in het buitenland? Wat zou de Nederlandse en/of de EU-wetgever kunnen en moeten doen? Moet er een nieuw exclusief (naburig) recht komen ten aanzien van deepfakes? Moet satire meet deepfakes altijd kunnen? Waar ligt daarbij de grens? Hoe zit het met de handhaving? (groot probleem) Is filteren op basis van biometrische gegevens een goed idee? (doodeng!) Wat is de maatstaf voor een te veel gelijkende voice-clone? Bij wie ligt de bewijslast? (van wat?)