Het Belasting & Douane Museum brengt met de tentoonstelling ‘GOED / FOUT, naoorlogse afrekening’ een stuk geschiedenis tot leven dat lang onderbelicht is geweest. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee naar naoorlogs Nederland, een chaotische tijd, waarin rechtsherstel moest plaatsvinden en er veel geld nodig was voor het vergoeden van oorlogsschade en de wederopbouw van Nederland. In 1945 werd het Nederlands Beheersinstituut (NBI) opgericht met als belangrijke taak: het opsporen, beheren en te gelde maken van vijandelijke vermogens. Hetzelfde NBI was belast met het beoordelen van verzoeken tot ontvijanding. Ook was het de taak van het NBI om landverraderlijke vermogens te beheren, in afwachting van de uitkomst van een gerechtelijke procedure. De Belastingdienst speelde een essentiële rol bij het verkrijgen van informatie over de diverse vermogensbestanddelen. Daarnaast had het NBI tot taak bewindvoerders aan te stellen over de vermogens van ‘afwezigen’, veelal Joodse mensen. Veel van hun bezittingen waren tijdens de oorlog door de bezetter toegeëigend. Huizen waren doorverkocht, geld, waardepapieren en waardevolle bezittingen verdwenen via de Liro-roofbank. Aan de bewindvoerders de taak al deze bezittingen te inventariseren en zo een bijdrage te leveren aan het rechtsherstel. 

In de tentoonstelling staan de verhalen centraal van mensen die in aanraking kwamen met het NBI. In totaal worden acht personen uitgelicht, die staan voor de tienduizenden personen die achter de beheerdossiers schuilgaan. De vraag over wie goed of fout is geweest tijdens de bezettingsjaren loopt als een rode draad door deze verhalen heen.