Initiatiefwetsvoorstel (03-03-2023) tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

—De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel, Kamerleden Van Dijck en Mulder (beiden PVV), willen de prijzen naar beneden brengen op alle voedingsmiddelen door de btw op nul procent te zetten. Bij invoering van de wet worden voedingsmiddelen, voor de duur van 12 maanden na inwerkingtreding, ondergebracht bij Tabel II behorende bij de Wet OB 1968. Hierdoor vallen deze vanaf dat moment onder het nihiltarief van art. 9 lid 1 onderdeel b Wet OB 1968.

Voor de BES-eilanden wordt een vergelijkbare verlaging van de algemene bestedingsbelasting naar 0% voorgesteld.

Kamerstukken