Wetsvoorstel (20-09-2022) tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

—Het pakket Belastingplan 2023 bestaat dit jaar uit 7 wetsvoorstellen. In het Belastingplan 2023 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2023 budgettair effect hebben. In het plan zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

 • inkomstenbelasting omlaag: het tarief van de 1e schijf box 1 tot € 37.071 wordt 36,96% (was 37,07%);
 • Jaarlijkse verhoging arbeidskorting van 1 januari 2023. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.000;
 • Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding: belastingvrij vergoeden mogelijk tot € 0,21 in 2023 en € 0,22 in 2024 per km;
 • afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK): bij eerste kind geboren vanaf 1 januari 2025 geen recht op IACK;
 • verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en LPG;
 • verhogen vliegbelasting: van € 7,95 naar € 26,43;
 • verhogen tabaksaccijns: accijns omhoog voor sigaretten, shag en sigaren. Verhoging € 1,22 per april 2023 en nog eens hetzelfde bedrag per 2024;
 • verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken: per 100 liter van € 8,83 naar € 20,20 in 2023 en € 22,67 in 2024. In 2024 wordt mineraalwater uitgezonderd;
 • versnelde afbouw zelfstandigenaftrek: van € 5.660 in 2023 naar € 1200 in 2026 en € 900 in 2027;
 • steun ondernemers: EIA, MIA en WKR worden verruimd, Aof-premie voor kleine werkgevers wordt verlaagd;
 • verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19% (was 15% tot € 395.000);
 • box 3 Herstel- en Overbruggingswetgeving: tot 2026 wordt uitgegaan van werkelijke verdeling spaargeld, beleggingen en schulden;
 • verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%;
 • afschaffen en verlagen van de schenkvrijstelling eigen woning: in 2023 € 28.974 en per 2024 afgeschaft;
 • introduceren twee schijven box 2 per 2024: 24,5% belasting tot € 67.000 en 31% daarboven;
 • btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen: van 21% naar 0%;
 • beëindigen vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers, aanpassing grondslag bpm bestelauto’s: per 2025 betalen ondernemers bpm voor een bestel­auto op brandstof. Ook gaat de het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers omhoog met 15%;
 • aanscherpen CO2-heffing industrie: vanaf 2023 krijgt de industrie minder vrijstelling voor CO2-uitstoot;
 • oudedagsverplichting aanwenden ter verkrijging van een lijfrente;
 • algemeen btw-tarief op lachgas­patronen.

Kamerstukken