Wet van 21 december 2022, Stb. 2022, 532

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

—Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit zeven wetten. In het Belastingplan 2023 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2023 budgettair effect hebben. In het plan zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

 • Inkomstenbelasting omlaag: het tarief van de 1e schijf box 1 tot € 37.071 wordt 36,96% (was 37,07%).
 • Jaarlijkse verhoging arbeidskorting van 1 januari 2023. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.000.
 • Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding: belastingvrij vergoeden mogelijk tot € 0,21 in 2023 en € 0,22 in 2024 per km.
 • Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK): bij eerste kind geboren vanaf 1 januari 2025 geen recht op IACK.
 • Verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en LPG.
 • Verhogen vliegbelasting: van € 7,95 naar € 26,43.
 • Verhogen tabaksaccijns: accijns omhoog voor sigaretten, shag en sigaren. Verhoging € 1,22 per april 2023 en nog eens hetzelfde bedrag per 2024. De accijns op rooktabak wordt daarnaast per 1 april 2023 aanvullend verhoogd met € 3 per 1.000 gram rooktabak.
 • Verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken: per 100 liter van € 8,83 naar € 26,13 in 2024. In 2024 wordt mineraalwater uitgezonderd.
 • Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek: van € 5.660 in 2023 naar € 1200 in 2026 en € 900 in 2027.
 • Steun ondernemers: EIA, MIA en WKR worden verruimd, Aof-premie voor kleine werkgevers wordt verlaagd.
 • Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19% (was 15% tot € 395.000).
 • Box 3 Herstel- en Overbruggingswetgeving: tot 2026 wordt uitgegaan van werkelijke verdeling spaargeld, beleggingen en schulden.
 • Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%.
 • Afschaffen en verlagen van de schenkvrijstelling eigen woning: in 2023 € 28.974 en per 2024 afgeschaft.
 • Introduceren twee schijven box 2 per 2024: 24,5% belasting tot € 67.000 en 31% daarboven.
 • Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen: van 21% naar 0%.
 • Nultarief en vrijstelling op de BES-eilanden voor de algemene bestedingsbelasting op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines.
 • Beëindigen vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers, aanpassing grondslag bpm bestelauto’s: per 2025 betalen ondernemers bpm voor een bestel­auto op brandstof. Ook gaat het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers omhoog met 15%.
 • Aanscherpen CO2-heffing industrie: vanaf 2023 krijgt de industrie minder vrijstelling voor CO2-uitstoot.
 • Oudedagsverplichting aanwenden ter verkrijging van een lijfrente.
 • Algemeen btw-tarief op lachgas­patronen.
 • Aanpassen (begrenzing) giftenaftrek voor periodieke giften.
 • Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling.
 • Lastenverlichting MKB door het verruimen van de werkkostenregeling (WKR; structureel tot 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en tijdelijk (in 2023) tot 3%) en het verlagen van het premietarief voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
 • Wijziging Mijnbouwwet in verband met een tijdelijke verhoging van de cijns.
 • Een beperking van de gevolgen van de aanstaande uitbreiding van aanverwantschap in de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen.
 • Een uitzondering van bepaalde ­vormen van water van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
 • Het uitsluiten van boeten als negatief loon.
 • Een aanpassing van de dekking van de vrijstelling van bestelauto’s in de zin van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.
 • Verhoging van de kansspelbelasting.

Door het aannemen van amendementen zijn aan het oorspronkelijke wetsvoorstel nog extra schijven toegevoegd voor aardgas en elektriciteit in de energiebelasting per 2024. Door het invoegen van deze nieuwe eerste schijven is het vanaf het Belastingplan 2024 mogelijk om desgewenst met name huishoudens veel gerichter dan tot op heden mogelijk was tegemoet te komen via het tarief van de energiebelasting.

Inwerkingtreding

De wet treedt, met enkele uitzonderingen, in werking met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat voor sommige bepalingen is geregeld dat deze terugwerkende kracht hebben of dat toepassing pas later plaatsvindt.

Kamerstukken