Besluit van 26-04-2022, Stb. 2022, 172

Besluit houdende wijzigingen van ondergeschikte betekenis in de algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het wettelijke stelsel van de Omgevingswet (Verzamelbesluit Omgevingswet 2022)

—Met dit eerste verzamelbesluit worden technische onvolkomenheden opgelost in de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet en de bruidsschat die is opgenomen in het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Ook worden enkele aan de Omgevingswet gerelateerde technische wijzigingen doorgevoerd in andere AMvB’s. De keuze om de Omgevingswet niet op 1 januari 2022 in werking te laten treden maakte het mogelijk een deel van de onvolkomenheden nog voor de inwerkingtreding op te lossen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.