Besluit van 11-04-2024, Stb. 2024, 116

Besluit van 11 april 2024, houdende wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met het vervallen van de aanwijzing van het reserveringsgebied van de parallelle Kaagbaan, het vervallen van de aanwijzing van het gebied waar zich militaire laagvliegroute 10A bevindt en de in die gebieden geldende beperkingen

—Dit besluit wijzigt het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met:

  • het vervallen van de aanwijzing van het reserveringsgebied van de parallelle Kaagbaan; en
  • het vervallen van de aanwijzing van het gebied waar zich militaire laagvliegroute 10A bevindt.