Besluit van 10-04-2024, Stb. 2024, 89

Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca-inrichtingen

—Met deze algemene maatregel van bestuur wordt het Tabaks- en rookwarenbesluit aangepast, met het doel het aantal verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten te verminderen. Verkooppunten die in overwegende mate zijn gericht op de verkoop van eet- en drinkwaren aan particulieren (supermarkten) en horeca-inrichtingen, mogen geen tabaksproducten en aanverwante producten meer verkopen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2024.