Besluit van 8 december 2023, Stb. 2023, 466

Besluit van 8 december 2023 tot wijziging van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering in verband met de invoering van de Wet van 10 februari 2023 tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 2023, 87) (Besluit wijziging vergoeding bewindvoerder schuldsanering)

—Op 1 juli 2023 is de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) in werking getreden (Stb. 2023, 87 en 175). De wetswijziging heeft gevolgen voor de werkzaamheden van de Wsnp-bewindvoerder. Hij moet zijn vaste werkzaamheden in beginsel uitvoeren in een korter tijdsbestek. Hierdoor neemt de intensiteit van contact en werkzaamheden per dossier toe. Daarnaast zijn de werkzaamheden sinds de invoering van het Besluit in 2013 complexer geworden en zijn er nieuwe werkzaamheden bij gekomen. Met dit besluit worden de vergoedingen voor bewindvoerders schuldsanering daarom verhoogd. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en werkt terug tot en met 1 juli 2023.