Besluit van 04-09-2023, Stb. 2023, 289

Besluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

—Via dit besluit worden nieuwe psychoactieve stoffen op lijst I behorende bij de Opiumwet geplaatst. Op grond van artikel 2 van de Opiumwet is het verboden om deze stoffen binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. Concreet gaat het om de plaatsing van de middelen 3-CMC, brorfine, eutylon en metonitazeen op lijst I behorende bij de Opiumwet.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12-09-2023.